CR
碳膜電阻器-CR

產品規格

碳膜電阻器

 CR

 

 0Ω~10MΩ

 ±2%, 5%

 +350/-1000

 1/8W, 1/4W, 1/4WS, 1/2W, 1/2WS, 1W, 1WS, 2W, 2WS, 3W, 3WS, 5WS

碳膜電阻器 - 是目前電子、電器、資訊產品使用量最大,價格最便宜,品質穩定性信賴度高,製造過程是從高溫真空中分離出有機化合物之碳,緊密附著於瓷棒表面之碳膜體,而加以適當之接頭後切割調適而成,並在其表面塗上環氧樹脂密封保護之